Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

2014 2015 2016 2017 2018 2019


2015-23 Sirküler / E-fatura Kapsamındaki Mükelleflerin İhracat Faturalarını da E-fatura Düzenlemesin

28-12-2015


2015-22 Sirküler / Yeni Nesil Yazar Kasa Zorunluluğu Ertelendi.

25-12-2015


2015-21 Sirküler / Elektronik Ticaret ve Bazı Ticari Faaliyetlere Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüğü Ge

25-12-2015


2015-20 Sirküler / 7.000,00TL’yi Aşan Tahsilat ve Ödemelerin Aracı Finansal Kurumlar Kanalıyla Yapıl

25-12-2015


2015-19 Sirküler /Ek

28-08-2015


2015-19 Sirküler /Elektronik Tebligatla İlgili VUK Tebliği Yayımlandı.

28-08-2015


2015-18 Sirküler/Vergi Borçlarının İlanıyla İlgili VUK Tebliği Yayımlandı.

22-06-2015


2015-17 Sirküler/Brüt Satışları 10 Milyon TL’nin üzerinde olan mükelleflere E-Defter ve E-Fatura Kul

22-06-2015


2015-16 Sirküler/E-Yoklama Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımla

22-06-2015


2015-15 Sirküler/E-Defter, Ebilet Uygulamaları genel tebliğ

07-04-2015


2015-14 Sirküler/Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır

19-01-2015


2015-13 Sirküler/Defterlerin Kapanış Tasdikleri

19-01-2015


2015-12 Sirküler/2015 Yılında Uygulanacak İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı

07-01-2015


2015-11 Sirküler/2015 Yılında Uygulanacak Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Tutarl

07-01-2015


2015-10 Sirküler/2015 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

07-01-2015


2015-09 Sirküler/2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları

07-01-2015


2015-08 Sirküler/2015 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ile Tarifesi

07-01-2015


2015-07 Sirküler/2015 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları

07-01-2015


2015-06 Sirküler/2015 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Bazı Parasal Büyüklük Tutar

07-01-2015


2015-05 Sirküler/2015 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük Cezası Tutarları

07-01-2015


2015-04 Sirküler/2015 Yılında Uygulanacak Parasal Büyüklük Tutarları

07-01-2015


2015-03 Sirküler/2015 Yılında Elde Edilen Ücret ve Ücret Dışı Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Ta

07-01-2015


2015-02 Sirküler/Kıdem Tazminatı Tavanı

07-01-2015


2015-01 Sirküler/Reeskont İşlemlerinde Kullanılacak Oran Hakkında

07-01-2015