Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

2014 2015 2016 2017 2018 2019


2019/18 Sirküler/Temel Senaryoda Düzenlenen E-Faturaların İptaline İlişkin “E-Fatura İptal Portalı”

07-03-2019


2019/17 Sirküler/İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin D

04-03-2019


2019/16 Sirküler/Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrıl

19-02-2019


2019/15 Sirküler/23 Seri No’lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

19-02-2019


2019/14 Sirküler/İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılmasına İlişki

19-02-2019


2019/13 Sirküler/MERSİS’den Önemli Elektronik Tebligat Açıklaması

07-02-2019


2019/12 Sirküler/7162 Sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

31-01-2019


2019/11 Sirküler/7161 Sayılı Kanun'la Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

23-01-2019


2019/10 Sirküler/Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler

16-01-2019


2019/09 Sirküler/Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları

08-01-2019


2019/08 Sirküler/KDV, ÖTV ve Tapu Harcı İndirimlerinin Süresi Uzatılmıştır

03-01-2019


2019/07 Sirküler/İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2019 Yılında Uygulanacak İade Sınırı

03-01-2019


2019/06 Sirküler/Vergi Usul Kanunu Kapsamında 2019 Yılında Uygulanacak Bazı Parasal Büyüklükler ile

02-01-2019


2019/05 Sirküler/Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında 2019 Yılında Uygulanacak Bazı Parasal Büyüklükler

02-01-2019


2019/04 Sirküler/2019 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları

02-01-2019


2019/03 Sirküler/2019 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarlar ve Vergi Tarifesi

02-01-2019


2019/02 Sirküler/2019 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları

02-01-2019


2019/01 Sirküler/2019 yılında elde edilen ücret ve ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergi

02-01-2019