Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

Tasdik Hizmetleri
Denetim Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri
Diğer Hizmetler
HİZMETLERİMİZ / Tasdik Hizmetleri:
a. Tam Tasdik Hizmetleri
 • Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter ve belgelerinin, ilgili mali tablolarının vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde aylık periyotlarla denetimi,
 • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi,
 • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü,
 • Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi,
 • Tam Tasdik Raporu’nun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine verilmesi,
 • Yapılan periyodik denetimlerle ilgili yönetime rapor sunulması.

  b. KDV İadesi Hizmetleri
 • KDV İstisnasına konu işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi,
 • İade edilmesi gereken KDV tutarının doğruluğunun tespit edilmesi,
 • İade dönemine ait KDV beyannamelerinin doğruluğunun tespit edilmesi,
 • Alt firmalarla ilgili karşıt incelemelerin yapılması,
 • KDV İadesi Raporu’nun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslimi,
 • Vergi Dairesi tarafından ilave bilgi ve belge talep edilmesi halinde sunulması,
 • KDV İadesi mahsup hizmetlerinin yerine getirilmesi.

  c. ÖTV İadesi Hizmetleri
 • ÖTV İstisnasına konu işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi,
 • İade edilmesi gereken ÖTV tutarının doğruluğunun tespit edilmesi,
 • İade dönemine ait ÖTV beyannamelerinin doğruluğunun tespit edilmesi,
 • ÖTV İadesi Raporu’nun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslimi,
 • Vergi Dairesi tarafından ilave bilgi talep edilmesi halinde yazılı olarak sunulması,

  d. Diğer Tasdik Hizmetleri
 • Sermaye artışının tespiti raporları
 • Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti raporları
 • İç kaynakların ve enflasyon düzeltme farklarının sermayeye eklenmesi raporları
 • Dahilde işleme belgesi tespit ve değerlendirme raporları
 • Randıman değerlendirmesine yönelik rapor ve hizmetler
 • Ar-Ge harcamaları değerleme işlemleri
 • Teknoloji bölgesi işlemlerinin tasdiki işlemleri
 • Stok değerleme işlemleri
 • Dernek, tesis, vakıf muafiyet ve istisna tasdiki işlemleri
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri
 • Servet ve varlık incelemeleri
 • Erteleme ve taksitlendirme formları hazırlanması
 • Stopaj iadesi tasdiki
 • Özel beyannameler
 • RTÜK paylarının ödenmesi işlemlerinin tasdiki
 • SGK asgari işçilik tespit ve tasdik işlemleri
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri
 • Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tasdik hizmetleri