Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

2014 2015 2016 2017 2018 2019


2014-29 Sirküler/27 Eylül 2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 1 Seri Numaralı “Bazı Alacakların

29-09-2014


2014-28 Sirküler/Mükelleflerin Vergi Borçları ile İdari Para Cezalarına İlişkin Gecikme Faizi ve Gec

16-09-2014


2014-27 Sirküler/Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacak

16-09-2014


2014-26 Sirküler/Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren 6552 Sayılı Kanun’la Y

16-09-2014


2014-25 Sirküler/Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren 6552 Sayılı Kanun’la Y

16-09-2014


2014-24 Sirküler/Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren 6552 Sayılı Kanun’la Y

16-09-2014


2014-23 Sirküler/Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren 6552 Sayılı Kanun

16-09-2014


2014-22 Sirküler/Mali Tatil Uygulaması

30-06-2014


2014-21 Sirküler/66 No’lu Katma Değer Vergisi Sirküleri

12-06-2014


2014-20 Sirküler/Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği

30-04-2014


2014-19 Sirküler/2013 Yılı Yıllık İşletme Cetveli

14-04-2014


2014-18 Sirküler/E-fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

02-04-2014


2014-17 Sirküler/1, 6, 18 ve 2 Seri Numaralı ÖTV Genel Tebliğ’lerinde Yapılan Değişiklikler

24-03-2014


2014-16 Sirküler/Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları

24-03-2014


2014-15 Sirküler/Mersis No

24-03-2014


2014-14 Sirküler-Konut Kira Geliri İstisnası

18-02-2014


2014-13 Sirküler-Defterlerin Kapanış Tasdikleri

07-01-2014


2014-12 Sirküler-2014 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları

07-01-2014


2014-11 Sirküler-Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Bazı Parasal Büyüklüklerin 2014 Yılında Uygulanacak

07-01-2014


2014-10 Sirküler-Gelir Vergisi Uygulamasında Dikkate Alınan Bazı Parasal Büyüklüklerin 2014 Yılında

07-07-2014


2014-09 Sirküler-2014 Yılı Gelir Vergisi Tarifeleri

07-01-2014


2014-08 Sirküler-Reeskont Oranı

07-01-2014


2014-07 Sirküler-2014 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları

07-01-2014


2014-06 Sirküler-2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı

07-01-2014


2014-05 Sirküler-2014 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

07-01-2014


2014-04 Sirküler-Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların 2014 Yılında Uygulanacak Alt ve Üst Sınırl

07-01-2014


2014-03 Sirküler-2014 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Olarak Dikkate Alınacak Tutarla

07-01-2014


2014-02 Sirküler-İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2014 Yılında Uygulanacak İade Sınırı

07-01-2014


2014-01 Sirküler- E-arşiv uygulamasının usul ve esasları

07-01-2014