Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

2014 2015 2016 2017 2018 2019


2018 / 66 Sirküler / Çalışan Sayısı 5 İle 9 Arasında Olan İşyerlerinin Çalışanlarını 01.01.2019 Tari

31-12-2018


2018 / 65 Sirküler / Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" Satırına İlişkin Önemli Duyuru

27-12-2018


2018 / 64 Sirküler / 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

26-12-2018


2018 / 63 Sirküler / 2019 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç Taban ve Tavan Tutarları

26-12-2018


2018 / 62 Sirküler / 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı

26-12-2018


2018 / 61 Sirküler / 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kara

19-12-2018


2018 / 60 Sirküler / İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılacaktır.

19-12-2018


2018 / 59 Sirküler / Yurt İçinde Piyasaya Arz Edilen Bazı Ürünlerden “Geri Kazanım Katılım Payı” Tah

13-12-2018


2018 / 58 Sirküler / 1 Ocak 2019'da e-defter ve e-faturaya geçme zorunluluğu hakkında Gelir İdaresi

04-12-2018


2018 / 57 Sirküler / 2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %23,73 Olarak İlan Edilmiştir.

03-12-2018


2018 / 56 Sirküler / 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İl

22-11-2018


2018 / 55 Sirküler / Türk Lirası Düzenlenme Zorunluluğu Kapsamında Olan ve Olmayan Sözleşmeler Yenid

16-11-2018


2018 / 54 Sirküler / İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin İhracat Genelgesi Yayınlandı

09-11-2018


2018 / 53 Sirküler / “Defter Raporu Beratı Kılavuzu” Yayımlanmıştır

06-11-2018


2018 / 52 Sirküler / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01/07/2019

30-10-2018


2018 / 51 Sirküler / 21 Seri Numaralı Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Yapı

11-10-2018


2018/ 50 Sirküler / TL Düzenlenme Zorunluluğu Kapsamında Olan ve Olmayan Sözleşmeler

08-10-2018


2018/ 49 Sirküler / 7143 Sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun K

02-10-2018


2018/ 48 Sirküler / Matrah Artırımı İçin Hesaplanan Vergi Ödemesi Son Günü 01/Ekim/2018’dir.

26-09-2018


2018/ 47 Sirküler / Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kendi Aralarında Düzenledikleri Sözleşmelerde Bede

13-09-2018


2018/ 46 Sirküler / Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2 Olarak Belirlendi

05-09-2018


2018/ 45 Sirküler / İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ Yayımlandı

04-09-2018


2018/ 44 Sirküler / Mevduat Faizleri ile Katılım Bankalarınca Ödenen Kâr Paylarına İlişkin Tevkifat

04-09-2018


2018/ 43 Sirküler / Matrah ve Vergi Artırımı İçin SON GÜN 31 AĞUSTOS 2018

31-08-2018


2018/ 42 Sirküler / Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyann

27-08-2018


2018/ 41 Sirküler / Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

06-07-2018


2018/ 40 Sirküler / Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran % 19,50 Olarak Belirlendi

29-06-2018


2018/ 39 Sirküler / 10-50 İşçi Çalıştıran İşyerleri 01.07.2018 Tarihinden İtibaren Zorunlu Bireysel

28-06-2018


2018/ 38 Sirküler / Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki

28-06-2018


2018/ 37 Sirküler / Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde Yer Alan İstisnalara İli

13-06-2018


2018/ 36 Sirküler / Taşınmazların Yeniden Değerlemesine İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

28-05-2018


2018/ 35 Sirküler / Emtia İmha İşlemleri Süreklilik Arz Eden Mükellefler İçin Geçerli Olan Değerleme

25-05-2018


2018/ 34 Sirküler / İmalat Sanayiinde veya Ar-Ge Faaliyetlerinde Kullanılan Yeni Makina ve Teçhizatı

25-05-2018


2018/ 33 Sirküler / Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebl

25-05-2018


2018/ 32 Sirküler / İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı ve Aracını Hurdaya Çıkaranlar İçin ÖTV İndirimi

22-05-2018


2018/ 31 Sirküler / 7143 Sayılı Kanun’un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesiyle İlgili Düzenlemeleri

22-05-2018


2018/ 30 Sirküler / 7143 Sayılı Kanun’un Varlık Barışıyla İlgili Düzenleme

22-05-2018


2018/ 29 Sirküler / 7143 Sayılı Kanun’un Matrah ve Vergi Artırımıyla İlgili Düzenlemeleri

22-05-2018


2018/ 28 Sirküler / 7143 Sayılı Kanun’un “Vergi Alacaklarının Yapılandırılması” ve “İnceleme Aşaması

22-05-2018


2018/ 27 Sirküler / E-defter Beratları

22-05-2018


2018/ 26 Sirküler / Vergi Levhası 31/05/2018 Tarihine Kadar GİB İnternet Vergi Dairesi Sisteminden A

16-05-2018


2018/ 25 Sirküler / Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Bildirim Yükümlülükleri

16-05-2018


2018/ 24 Sirküler /

07-04-2018


2018/ 23 Sirküler / Yıllık İşletme Cetveli

23-04-2018


2018/ 22 Sirküler / Kurumlar Vergisi Beyan Süresi ve E-defter Beratı Yükleme Süresi Uzatıldı

23-04-2018


2018/ 21 Sirküler / Eksik Gün Belgelerinin Verilmesine İlişkin Yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Duy

23-04-2018


2018/ 20 Sirküler / GIB Güncelleme - İade Faturalarının Temel Fatura Olarak Gönderilmesi

23-04-2018


2018/ 19 Sirküler / 7104 Sayılı KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamed

06-04-2018


2018/ 18 Sirküler / Yeni Makine-Teçhizat Alımlarına İlişkin 7103 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında

30-03-2018


2018/ 17 Sirküler / 7103 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler

30-03-2018


2018/ 16 Sirküler / Aralık-2017 Dönemi E-Defter Onay Tarihi

27-03-2018


2018/ 15 Sirküler / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler

23-02-2018


2018/14 Sirküler / 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz Kredisi Bulunan Kurumlara Bildirim ve Bağı

20-02-2018


2018/ 13 Sirküler / Döviz Geliri Olmayan Türkiye'de Yerleşik Kişilerce Döviz Kredisi Kullanılmasına

20-02-2018


2018/ 12 Sirküler / 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Ver

12-02-2018


2018/ 11 Sirküler / Dar Mükellefler Tarafından Türkiye’de KDV Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elek

01-02-2018


2018/10 Sirküler / 2018 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Olarak Dikkate Alınacak Tutar

04-01-2018


2018/09 Sirküler/2018 Yılı Damga Vergisi Tutarları

04-01-2018


2018/08 Sirküler / Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı

03-01-2018


2018/07 Sirküler / Vergi Usul Kanunu Kapsamında 2018 Yılında Uygulanacak Parasal Büyüklükler İle Usu

02-01-2018


2018/06 Sirküler /Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında 2018 Yılında Uygulanacak Parasal Büyüklükler

02-01-2018


2018/05 Sirküler/2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç, Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarl

02-01-2018


2018/04 Sirküler /2018 Yılında Elde Edilen Ücret ve Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Verg

01-01-2018


2018/03 Sirküler /Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu

01-01-2018


2018/02 Sirküler/2018 Yılı Vergi Takvimi Yayınlandı

01-01-2018


2018/01 Sirküler/Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması

01-01-2018